środa, 28 września 2011

Praca dyplomowa: spis treści

TEMAT:               Rewaloryzacja strefy centralnej Chorzowa:
                           jak odzyskać dla ludzi zgubioną przestrzeń miejską.

LOKALIZACJA:      Chorzów 
DATA:                  2010/2011
TYP:                    Projekt dyplomowy.
                           Politechnika Śląska w Gliwicach,
                           Wydział Architektury,
                           Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, 
                           Promotor: dr inż. arch. Szymon Opania 
PROGRAMY:       Corel Draw, AutoCAD, Photoshop,


OPIS
Poniżej zamieszczono pełny spis treści pracy dyplomowej wraz z odwołaniami do opublikowanych fragmentów.

CZĘŚĆ OPISOWA


1. Wstęp
     
1.1. Wstęp: temat pracy, cel i metoda działania.
     
1.2 . Uzasadnienie wyboru tematu
 

2. Inspiracje
      2.1. Inspiracje projektowe: wprowadzenie
      2.2. System Park&Ride w Strasburgu
      2.3. Parking i terminal Hoenheim-Nord
      2.4. The Battery Copenhagen
      2.5. Rotterdam Centraal Masterplan
      2.6. Olympic Sculpture Park
      2.7. High Line
      2.8. Klangkorper Schweiz
      2.9. Exchange Square Manchester 

3. Chorzów na tle aglomeracji
      3.1. Chorzów na tle aglomeracji: wprowadzenie
      3.2. Struktura rozmieszczenia ludności
            3.2.1. Wyznaczenie obszaru największej koncentracji ludności
            3.2.2. Potencjał ludnościowy w układzie koncentrycznym
      3.3. Negatywne zjawiska demograficzne
            3.3.1. Ujemny przyrost naturalny
            3.3.2. Starzenie się społeczeństwa
            3.3.3. Odpływ ludności
            3.3.4. Wpływ działań planistycznych na ograniczenie problemów demograficznych
      3.4. Rola Chorzowa jako ośrodka miejskiego w aglomeracji GZM
            3.4.1. Ośrodki kultury o różnym zasięgu wpływów.
            3.4.2. Dostęp do usług kultury: stan istniejący.
            3.4.3. Wytyczne dotyczące poszerzenia usług kulturalnych Chorzowa

 

4. Rola przemysłu w historii Chorzowa
      4.1. Rola przemysłu w historii Chorzowa:wprowadzenie
      4.2. Początki osadnictwa na terenie Śląska i Chorzowa
      4.3. Początek industrializacji pod panowaniem pruskim
      4.4. Przełom XVIII i XIX wieku. Nowoczesne inwestycje i dynamiczny rozwój
      4.5. Wpływ przemysłu ciężkiego na napływ ludności i urbanizację
      4.6. Huta Królewska w grupie europejskich liderów
      4.7. Zmiana profilu działalności - kluczowe znaczenie produkcji dla kolei
      4.8. Dwudziestolecie międzywojenne. Innowacyjne realizacje
      4.9. Przykłady nietypowych realizacji dwudziestolecia międzywojennego
      4.10. Czasy II Wojny Światowej: okupacja niemiecka
      4.11. Chorzowskie zakłady przemysłowe w latach PRL
      4.12. Prywatyzacja po 1989 roku
      4.13. Restrukturyzacja Konstalu
      4.14 Upadek Huty Kościuszko
      4.15. Wytyczne do projektu
 

5. Geneza układu przestrzennego
      5.1. Geneza układu przestrzennego: wprowadzenie; rynek
      5.2. Urząd pocztowy
      5.3. Ratusz
      5.4. Dworzec kolejowy
      5.5. Huta Królewska
      5.6. Hala targowa - Posti
      5.7. Królewska Inspekcja Górnicza
      5.8. Synagoga
      5.9. Ulica Wolności
      5.10. Staw Górniczy
      5.11. Wytyczne projektowe6. Estakada
      6.1. Estakada: wprowadzenie
     
6.2. Wpływ estakady na układ przestrzenny Chorzowa
     
6.3. Estakada: rozwiązania techniczne
           
6.3.1. Decyzja o budowie estakady
            6.3.2. Wiadomości wstępne; twórcy projektu
            6.3.3. Geometria estakady
            6.3.4. Konstrukcja nośna
            6.3.5. Wysoka jakość wyposażenia

     
6.4. Proces budowy estakady: problemy z jakością wykonania
     
6.5. Stan techniczny estakady
       
    6.5.1. Pierwsze skutki niedbałego wykonania
            6.5.2. Trzydzieści lat eksploatacji

     
6.6. Kontrowersje w kwestii remontu
     
6.7. Opinie na temat przyszłości estakady
     
6.8. Wytyczne projektowe
 


7. Komunikacja
      7.1. Komunikacja: wprowadzenie
      7.2. Transport drogowy w skali międzymiastowej: charakterystyka układu istniejącego
      7.3. Transport drogowy w skali międzymiastowej: problemy układu istniejącego
      7.4. Transport drogowy w skali międzymiastowej. Rozwiązania problemów transportowych: projektowany układ komunikacyjny
      7.5. Transport publiczny: stan istniejący
            7.5.1. Ogólna charakterystyka transportu publicznego aglomeracji
            7.5.2. Transport kolejowy w skali aglomeracji
            7.5.3. Analiza transportu kolejowego w skali miasta
            7.5.4. Analiza sieci tramwajowej w skali aglomeracji
            7.5.5. Analiza sieci autobusowej w skali aglomeracji
            7.5.6. Podsumowanie sytuacji transportu publicznego
            7.5.7. Komunikacja publiczna w strefie przyrynkowej

8. Tereny zieleni
      8.1. Tereny zieleni: wprowadzenie
      8.2. Najcenniejsze obszary przyrodnicze miasta
      8.3. Tereny zieleni: wytyczne projektowe

9. Rozwiązania projektowe
      9.1. Założenia projektowe
      9.2. Obszar opracowania
      9.3. Dokumentacja fotograficzna
      9.4. Zmiany struktury urbanistycznej: kompozycja
      9.5. Strefy funkcjonalno-przestrzenne
      9.6. Schematy komunikacyjne
            9.6.1. Komunikacja drogowa
            9.6.2. Komunikacja publiczna
      9.7. Schemat układu terenów zieleni
      9.8. Zagospodarowanie w zakresie opracowania
      9.9 Zagospodarowanie Rynku
            9.9.1. Szkice projektowe
            9.9.2. Zagospodarowanie
      9.10. Projekt oranżerii
      9.11. Detal: adaptacja estakady. 
 

10 Podsumowanie
10.1. Podsumowanie
 

11 Bibliografia
11.1. Publikacje
11.2. Inne materiały
11.3. Strony internetoweCZĘŚĆ GRAFICZNA

Plansze projektowe: 
1/8 Analizy lokalizacyjne
2/8 Obszar opracowania: uwarunkowania przestrzenne i historyczne
3/8 Dokumentacja fotograficzna: okolice Chorzowskiego Rynku
4/8 Schematy komunikacyjne
5/8 Zakres opracowania: zagospodarowanie 1:1000
6/8 Rynek: szkice zagospodarowania. Adaptacja estakady
7/8 Zagospodarowanie Rynku
8/8 Projekt oranżerii

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz